/ Blog

Kom ik in aanmerking voor de premies van Zonneplan 2025?

Is het nog interessant om zonnepanelen te plaatsen zonder terugkerende teller? Absoluut, zeker nu de Vlaamse overheid met nieuwe subsidies op de proppen komt.

Door het geven van zonnepremies tot 1.500 euro per huishouden, hoopt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir de capaciteit van zonne-energie tegen 2025 met 40 procent – goed voor zo’n 1.500 megawatt extra vermogen - te laten stijgen.

Vanaf 2021 zullen tot 27.000 gezinnen van deze premies kunnen genieten. 

Éénmalige premie voor bestaande woningen

De premie van Zonneplan 2025 kan enkel aangevraagd worden voor bestaande woningen. Concreet gaat het over een éénmalige premie bij het installeren van zonnepanelen. De subsidie bedraagt maximum 1.500 euro – ongeveer een kwart van de totale kostprijs - en wordt bepaald volgens het vermogen van de installatie. 

Optimaal zelfverbruik

Om ons energiesysteem ook op lange termijn betaalbaar te houden, stimuleert Zuhal Demir ook enkele logische principes. Zoals het optimaal zelfverbruik van zonnepanelen bijvoorbeeld, wat betekent dat huishoudens hun eigen opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk verbruiken op het moment van productie. Op deze manier kan een overbelasting van het elektriciteitsnet gemakkelijk voorkomen worden. Werk je buitenshuis, dan is de aanschaf van een thuisbatterij interessant. Deze batterij slaat namelijk de zonnestroom op voor later gebruik.

Opgewekte energie delen

Naast het uitdelen van premies heeft het Zonneplan 2025 ook nog andere ambities. Zo wil Vlaams minister Zuhal Demir het in de toekomst mogelijk maken dat ondernemingen, lokale overheden en burgers hun zelfgeproduceerde energie met anderen kunnen delen in zogenaamde energiegemeenschappen. Om het goede voorbeeld te geven, voorziet de overheid alvast meer zonne-installaties op Vlaamse overheidsgebouwen, schoolgebouwen en sociale woningen.